Privatumo politika

Kam taikoma ši privatumo politika?

Ši privatumo politika taikoma, naudojantis VšĮ „Smėlio grūdeliai“ paslaugomis elektroninėje parduotuvėje (zurnalaskelione.lt), norint gauti žurnalo naujienlaiškį bei kitą informaciją.

Duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų, kuriuos pateikiate įsigydami prekes ar užsisakydami žurnalo „Kelionė“ prenumeratą puslapyje zurnalaskelione.lt bei užsisakydami naujienlaiškį, valdytojas yra VšĮ „Smėlio grūdeliai“. Kontaktai: zurnalaskelione@gmail.com, tel. +370 677 52206.

Duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų duomenys yra tvarkomi prekių pirkimo ir pardavimo elektroninėje parduotuvėje sutarties sudarymo, tiesioginės rinkodaros ir leidyklos (VšĮ „Smėlio grūdeliai“) informacijos siuntimo tikslais. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Teisiniai pagrindai tvarkyti jūsų duomenis yra jūsų sutikimas, kurį duodate įsigydami prekę ar užsisakydami naujienlaiškį bei duomenų reikalingumas siekiant įvykdyti sutartį. Sutikimas išreiškiamas svetainėje pažymint, kad esate susipažinęs su privatumo politika ir sutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Kokius duomenis renkame?

Jūsų asmens duomenis gauname įsigyjant prekes iš zurnalaskelione.lt, užsisakant naujienlaiškį ir pan. Be to, galime tvarkyti Jūsų duomenis, kuriuos mums pateikia zurnalaskelione.lt klientai tais atvejais, kai nori Jums padovanoti mūsų el. parduotuvėje įsigytas prekes, užsakyti Jums žurnalo prenumeratą ir užsakymo metu nurodo Jūsų adresą.

Šioje privatumo politikoje renkame ir tvarkome duomenis, kurie reikalingi, norint identifikuoti paslaugos gavėją (vardas, pavardė). Be to, renkami kontaktiniai bei sutarties vykdymui reikalingi duomenys, kurie bus naudojami perduodant informaciją ir pristatant prekę: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas. Šie duomenys gali būti tvarkomi tiek automatiniu, tiek neautomatiniu būdu.

Kam gali būti atskleidžiami Jūsų asmens duomenys?

Susipažinti su Jūsų asmens duomenimis gali tokią teisę turintys asmenys VšĮ „Smėlio grūdeliai“ viduje. Šie asmenys įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriams, kurie teikia prekių pristatymo, mokėjimų inicijavimo ir surinkimo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

Kiek laiko saugomi duomenys?

Saugome Jūsų asmens duomenų informaciją tiek laiko, kiek reikalinga sutarčių vykdymui bei šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų įgyvendinimui. Jūsų asmens duomenys, susiję su elektronine prekyba, bus tvarkomi ir saugomi 2 metus nuo pirkimo dienos, išskyrus atvejus, kai ilgesnis turimų duomenų saugojimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu

Turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

  • teisę susipažinti su VšĮ „Smėlio grūdeliai“ tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūsų prašymu bus patvirtinta ar ir kaip tvarkomi su Jumis susiję asmens duomenys tvarkomi, pateikiama informacija apie tvarkymo tikslus, kam Jūsų asmens duomenys atskleidžiami ir pan.
  • teisę reikalauti, kad ištaisytume netikslius asmens duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti duomenis. Kai asmuo nebenori, kad jo duomenys būtų tvarkomi, ir nėra jokio teisinio pagrindo jų laikyti, duomenys turi būti ištrinti;
  • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (toks atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui);
  • teisę gauti tvarkomus asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir teisę esant tam tikroms sąlygoms persiųsti tuos asmens duomenis kitam valdytojui;
  • teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui tam tikrais tikslais ir tam tikromis sąlygomis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai ši teisė gali būti apribota;
  • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Jei manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas, turite teisę pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai.

Slapukai

Slapukai leidžia internetinei svetainei veikti efektyviau ir gerinti savo paslaugas, analizuojant lankytojų patirtį, dėl to Jūsų įrenginyje įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies”). Įrašytą informaciją naudosime rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Bet kada galite peržiūrėti, kokie slapukai įrašomi, ir galite juos ištrinti. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti apribotos. Preziumuojame, jog naudodamiesi zurnalaskelione.lt paslaugomis sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Sutikimą galima atšaukti pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipiantis į mus svetainėje nurodytais kontaktais.