Redakcija

Redaktorė
ses. Faustina Elena Andrulytė SF

.

Redakcinė kolegija

Kun. Kęstutis Dvareckas

Jūratė Micevičiūtė

ses. Lina Agnietė Striokaitė SF

Antanas Šimkus

.

Korektorė

Loreta Andrulienė

.

Žurnalo maketas ir dizainas

Povilas Zaleskis

.

.

KONTAKTAI

+370 677 52206

zurnalaskelione@gmail.com


Žurnalo rėmėjai: