Pavasarinis žurnalo „Kelionė“ numeris: apie tvirtumo iššūkį

Pasirodė pirmasis šių metų žurnalo „Kelionė“ numeris. Gausiame (net 112 p.) ir spalvingame leidinyje rasite daugybę straipsnių tikėjimo, ugdymo, šeimos bei kultūros temomis.

Šioje „Kelionėje“ daug dėmesio skiriama klausimams: kas yra tvirtumas? Kokį žmogų galima laikyti tvirtu ir kaip to tvirtumo siekti? Štai rašytoja Renata Šerelytė sako, jog „būti tvirtam šiuolaikybėje veikiausiai reikštų ir buvimą savim“. O ištikima žurnalo bendrakeleivė Jūratė Micevičiūtė, kalbėdama apie tvirtumo dorybę, primena šv. Ignaco mėgstamą perspėjimą, kad „būti sėkmingam, tai yra užbaigti tai, ko imasi – irgi yra krikščionio pareiga“.

Skiltyje „Asmenybė“ sutinkama Teresė Rubšytė-Ūksienė tvirtumą liudija dalindamasi kovos už Lietuvos laisvę patirtimis. Ji – mokytoja, poetė, partizanų ryšininkė, už antisovietinę veiklą kalinta Archangelsko gilumoje. Per Teresės pasakojimą veriasi ir jos brolio prel. Antano Rubšio istorija. Šis vieną dieną ant Nemuno kranto sprendė lemtingą klausimą: su seminarija trauktis į Vakarus ar likti. Atsakymą būsimas Šventoji Rašto vertėjas išgirdo… įsiklausęs į Dievo žodį.

Taip pat žurnale rasite kun. Kęstučio Dvarecko straipsnį „Galybė silpnume“, kuriame jis sako, jog „nepalaužiamas Jobo tvirtumas, skausminguose laikotarpiuose maitinamas vien tik tikėjimu, yra galimybė ir mums neįstrigti pusiaukelėje į Prisikėlimo rytą.“ Išties gavėnios metu sutinkamas naujasis žurnalo numeris, neišvengiamai dvelkia artėjančių šv. Velykų laukimu. Tad „Kelionėje“ rasite Giedriaus Tamaševičiaus tekstą apie Velykinį šlovinimą „Exsultet“ bei straipsnį apie žydų Velykų šventimo apeigas – iš teologo dr. Valdo Mackelos lobyno.

„Nutylimoje temoje“ šį kartą – apie priklausomybės vaiduoklius ir kelią į vidinį išgydymą. Pirmajame tekste – dr. Gabor Mate mintys apie priklausomybes kaip „beviltišką mėginimą nuslopinti gilų vidinį skausmą“ ir bandymą vaduotis iš to „su atjauta ir meile – pirmiausia sau“. Dar vienas „Nutylimos temos“ tekstas – pokalbis apie vidinį išgydymą su psichoterapeute Abigail Foard, kuri dirba su žmonėmis, išgyvenančiais vidinį skausmą, savęs ir savo lytiškumo nepriėmimą, neretai lydimus įvairių priklausomybių.

Rubrikoje „Šventumo kvapsnis“ rašytoja Agnė Žagrakalytė kviečia susitikti su negabiuosius, bet atkakliuosius globojančiu šventuoju Mucijonu Marija. Jis žinomas kaip visų mokinių, studentų ir mokytojų globėjas, kuris… pastato ant kojų.

Be to, žurnale „Kelionė“ galėsite susipažinti su medienos dirbėja Rūta, per savo darbą prisiliečiančia ne tik prie medžio, bet ir prie Viešpaties mažutėlių, su teologe Adrienne von Speyr, kurios mintys taip įkvėpė Hansą Ursą von Balthazarą, kad jis tapo kone šios mistikės sekretoriumi, su įstabius šventųjų paveikslus – ir ne tik – tapančiu tapytoju Andriumi Zakarausku, menininke Ona Marija Urbšyte, ukrainiečių mokyklos „Gravitas Schola“ bendradarbėmis ir dar nemaža kitų, kuriuos bus gera sutikti šioje „Kelionėje“.

Pavartyti žurnalą galite Čia

Įsigyti žurnalą Čia